Skip to content

Wie we zijn

Onze missie

We geloven dat alle mensen door God geschapen zijn, en dat Hij deze wereld liefheeft. We zien het als onze roeping om iedere man of vrouw zonder oordeel te verwelkomen.

De missie van Journey Nederland is om mannen en vrouwen een veilige plaats te bieden waar ze in contact kunnen komen met hun hart en emoties, en waar ze leren hoe ze hun geloof kunnen integreren in hun eigen gevoelens en ervaringen.

We geven hun geestelijke ondersteuning waarin ze de ruimte vinden om God en anderen te vertrouwen in een proces van herstel en verandering, en om door gebed Jezus in hun leven toe te laten.

Voor veel mensen is het gevolg dat ze herstel van het verleden ervaren, dat ze loskomen van oude gewoonten en bovenal een nieuw besef krijgen van wat het is om met Jezus te wandelen.

We streven ernaar om in het lichaam van Christus bewustwording te creëren over Gods bedoeling voor onze identiteit en relaties, zodat er voor mensen in kerken en gemeenten hoop is op het leven zoals God hen bedoeld heeft.

Over
Journey

Kom meer te weten over wat we doen, en wat we voor jou kunnen betekenen.

Gebed en gemeenschap

Gebed en gemeenschap zijn al voor generaties christenen tot steun geweest.

Identiteit begrijpen

Duidelijk zien wie we zijn in onze relatie met Jezus, en wat de Bijbel over ons zegt.