Skip to content

Identiteit begrijpen

“Wie ben ik?” is wat de meesten van ons zich op enig moment in hun leven afvragen. 

Het is een belangrijke vraag, en een vraag die alleen beantwoord kan worden door onszelf een heel aantal andere vragen te stellen, zoals “Waar houd ik van?”, “Waar ben ik goed in?”, “Waar sta ik voor?” of “Wie heb ik lief?”

De antwoorden waar we mee komen, helpen om voor onszelf een besef van identiteit te ontwikkelen.  Onze identiteit is iets dat ons leven vormt – het helpt ons om de principes te kennen van waaruit we gaan leven, en de doelen waar we naartoe willen werken. Ons besef van identiteit geeft ons een basis in de wereld waarin we leven, en helpt ons om het begrip van onszelf als persoon in stand te houden.

Om antwoorden te vinden op de vraag “Wie ben ik?” hebben in het verleden mensen zich gericht op verschillende bronnen, zoals de gemeenschap waarin ze leefden, het geloof, de media en allerlei andere invloeden. 
Nog maar vrij recent zijn we ons in de westerse cultuur steeds meer gaan richten op één enkele bron voor het antwoord op deze vraag – onszelf. Dit betekent dat we naar ons eigen innerlijk kijken om daarin te ontdekken wat er waar over ons is, en beginnen een besef van onze identiteit op te bouwen die gebaseerd is op wat we ontdekken.

Journey Nederland
Journey Nederland

Dat we ons richten op ons innerlijk, is geworteld in onze ideeën over authenticiteit. Authenticiteit kan veel betekenissen hebben, maar voor een groot aantal mensen betekent het dat we een diepgaande verkenning van onszelf doen die onafhankelijk is van elke invloed van buitenaf. We maken ons zorgen dat, als we andere mensen of ideeën toelaten om invloed te hebben op onze identiteit, we niet echt authentiek zijn. We maken ons zorgen dat we dan alleen maar voldoen aan de verwachtingen van anderen, en dat we niet echt een koers door het leven uitzetten die weerspiegelt wie we zijn.
Om echt authentiek te zijn moeten we zorgen dat we ons besef van identiteit ontwikkelen zonder dat ons iets van buitenaf wordt opgelegd.

Deze ideeën over authenticiteit zijn niet helemaal verkeerd – ze zijn alleen onvolledig. We moeten er zeker voor opletten dat we niet alleen maar leven om aan verwachtingen van anderen te voldoen, maar deze ideeën kunnen ons ook afsluiten van andere, gezondere manieren om onze identiteit te vormen.
Voor christenen kan het nuttig zijn om onszelf iets anders af te vragen. In plaats van te vragen “Wie ben ik?” zouden we onszelf de vraag kunnen stellen “Wie of hoe heeft God me geschapen om te zijn?” Door de vraag op deze manier te stellen staan we onszelf toe om iets van de innerlijke verkenning te doen die ons kan helpen om onszelf te begrijpen als de unieke persoon zoals God die bedoeld heeft. Maar we stellen ons ook open voor andere bronnen van informatie als we onze identiteit gaan opbouwen. We kunnen andere mensen toelaten in het gesprek, en ze waarnemingen laten doen over wie we zijn. Wat nog belangrijker is, we kunnen God toestaan om, door de Bijbel en het werk van de Heilige Geest heen, het laatste woord te hebben over onze identiteit. Terwijl we belangrijke vragen rondom identiteit verkennen, kunnen we God daarbij uitnodigen – door gebed, Bijbelstudie en via vertrouwde mensen.

Als we God toestaan het laatste woord te hebben over onze identiteit is dat vrijwel altijd heel pijnlijk. Want als we naar ons eigen hart en ons eigen denken kijken, zullen we daarin onvermijdelijk dingen vinden waarvan we geloven dat ze fundamenteel zijn voor wie we zijn, maar die in strijd zijn met wat de Bijbel zegt.

 Wanneer dit gebeurt, staan we voor een keuze – willen we nastreven wat we in ons eigen hart hebben ontdekt, of gaan we voor wat God voor ons bedoeld heeft.  Als we onze eigen antwoorden opgeven betekent het dat we “sterven aan onszelf”, wat de kern is van Christelijke spiritualiteit.

Als we een geestelijk persoon willen zijn, zal dat altijd betekenen dat we een moeilijke weg bewandelen. Maar het is het pad waarop Jezus ons geroepen heeft.
Het goede nieuws is dat het leven met Jezus altijd de moeite waard is – Hij is de bron van leven, genezing en vergeving.

 

Met Jezus wandelen is echte vrijheid kennen.