Skip to content

Ons team

Journey Nederland wordt gedragen door mannen en vrouwen met passie voor mensen. We willen hen helpen om een veilige plek te vinden waar ze Gods liefde kunnen ontvangen.
Naast het bestuur van Stichting Journey Nederland zijn er teams die de plaatselijke groepen leiden, en helpen diverse vrijwilligers mee bij onze bediening.

Bestuur Stichting Journey Nederland

Het bestuur van Stichting Journey Nederland wordt gevormd door:

Arjen van Essen

Arjen is nationaal directeur van Journey Nederland en de voorzitter van het bestuur. Hij is getrouwd met Marjo. Samen hebben ze vier kinderen en 3 kleinkinderen.

Mijn passie is om pastorale leiders toe te rusten en te coachen op het gebied van identiteit en relaties.
Jesaja 61:1 betekent veel voor mij, dat over Jezus spreekt als degene die aan verslagen harten hoop biedt, aan gevangenen hun vrijlating bekend maakt en aan geketenden hun bevrijding.

Marjo Rijken van Olst

Marjo is de secretaris van het Journey bestuur. Ze heeft een praktijk voor psychosociale therapie in Ede (praktijk De Crux, www.praktijkdecrux.nl). 

Waar ik blij van word, is als mensen groeien en tevoorschijn komen in hun door God gegeven identiteit. Dat mensen zich veilig kunnen verbinden met God, met anderen en zichzelf.

Sjoerd Vos

Sjoerd is penningmeester binnen het bestuur van Journey Nederland. Daarnaast is hij werkzaam bij een christelijke organisatie voor noodhulp en ontwikkeling, op het gebied van sociale versterking en bescherming. Sjoerd is getrouwd en heeft twee kinderen.

Mijn passie is gebaseerd op Johannes 10:10, waar Jezus zegt dat hij gekomen is om het leven te geven in al zijn volheid.

Kees Schuuring

Kees is algemeen bestuurslid, en is werkzaam als hulpverlener en ambulant begeleider binnen het onderwijs. Hij is getrouwd met Frederique en is vader van twee kinderen.

Het is mijn passie om mensen (weer) in contact te brengen met God de Vader en met zichzelf. Voor mij is het gedeelte uit Psalm 17: 8 en 15 heel waardevol:

“Bewaar mij als uw oogappel, verberg mij onder de schaduw van Uw vleugels.  Ik zal in gerechtigheid Uw aangezicht aanschouwen, en verzadigd worden met Uw beeld.”