Skip to content

Hoe we werken

Als een bediening waar Christus centraal staat, bouwen we op het Bijbelse fundament van het dienen met compassie, integriteit en afhankelijkheid van de Heilige Geest. In alles wat we doen brengen we mensen met Jezus in verbinding, “…. Die vol is van genade en waarheid (Johannes 1:14).

De kernwaarden bij het uitvoeren van onze missie zijn:

Het werk van Jezus aan het kruis
Het volbrachte werk van Jezus aan het kruis staat centraal in ons onderwijs, getuigenis en gebed voor elkaar. Het kruis is onze toegang tot de liefde van de Vader en het werk van de Heilige Geest. Het is de plaats waar wij kunnen afrekenen met onze wonden en zonden.

Discipelschap
We volgen het Bijbelse voorbeeld van het begeleiden van mensen in een proces van discipelschap. Dat doen we met compassie en integriteit, in navolging en afhankelijkheid van Jezus. In alles wat we doen geven we Jezus door.

Samenwerken van mannen en vrouwen
We geloven dat discipelschap het beste kan plaatsvinden wanneer mannen en vrouwen samenwerken. Samen weerspiegelen ze Gods beeld, waardoor ze Gods aanwezigheid laten zien, die aansluit bij onze diepste behoeften aan liefde en verbondenheid.

Herstel is een reis en een proces
Het volgen van Jezus is een levenslang proces van herstel en verandering. In onze reis naar heelheid trekken we samen met Jezus en anderen op. We worden ons zo steeds meer bewust van onze identiteit in Christus, en wat dat dat in de dagelijkse praktijk betekent.

Echtheid en veiligheid

We stimuleren een cultuur van waarheid en echtheid. Onze teamleden delen hun authentieke getuigenis over het doorgaande werk van God in hun leven, en we nodigen onze deelnemers uit om in de veilige setting van een kleine groep open te zijn over wat er speelt in hun leven. Hierbij wordt voor iedereen de vertrouwelijkheid gewaarborgd.

Gewonde genezers
Onze teamleden zijn geen professionals of wonderdoeners, maar “gewonde genezers”. Ze hebben zelf door Jezus herstel en verandering ervaren, en zijn toegerust om op een praktische en integere manier anderen te dienen.

Het Lichaam van Christus
We waarderen de plaatselijke vertegenwoordiging van het Lichaam van Christus, en streven ernaar om in een partnerrelatie samen te werken met een kerk of gemeente. We hebben hun gebed, steun en zegen nodig.

Journey Nederland