Skip to content

Over Journey

Bij veel mensen is er een kloof ontstaan tussen het begrijpen van God en onze ervaring van God. We hebben geleerd dat God van ons houdt, maar we kunnen die liefde niet altijd ervaren. We leren dat de Heilige Geest in ons woont, maar in de praktijk merken we daar niet veel van. We leren vanuit de Bijbel dat God spreekt, maar we horen alleen maar stilte.

Wat we geloven en wat we ervaren komen dus niet altijd met elkaar overeen.
Een van de oorzaken daarvan is dat we deze zaken niet in ons leven geïntegreerd hebben. We zijn erop gericht om op de juiste manier te denken, maar veronachtzamen onze gevoelens. Of we geven veel aandacht aan ons gedrag, maar niet aan onze spiritualiteit. Dit betekent dat alleen bepaalde delen van ons – zoals ons verstand, of ons gevoel – deel uitmaken van onze relatie met God, en dat er andere delen zijn die we gewoonweg negeren.

Wij geloven dat God de hele persoon liefheeft – met ons lichaam, verstand, hart en ziel. We bieden mensen een veilige plek, en geven geestelijke ondersteuning, om hen te helpen in verbinding te komen met hun hart en gevoelens. Om hun eigen overtuigingen te integreren in hun gevoelens en ervaringen. Het belangrijkste is dat we de tijd en ruimte vrijmaken om naar God te kijken, en door gebed Jezus in hun leven toe te laten. Voor veel mensen is het gevolg dat ze herstel van het verleden ervaren, dat ze loskomen van oude gewoonten, en bovenal dat ze een nieuw besef krijgen van wat het is om met Jezus te wandelen.

Journey biedt mensen een aantal mogelijkheden om een begin te maken met het volgen van Jezus met alles wat ze zijn als persoon –  met hun  lichaam, verstand, hart en ziel.

Om wat meer over deze mogelijkheden te ontdekken, kijk dan naar de cursussen die we aanbieden: