Skip to content

FAQ / Veelgestelde vragen

Onze missie is om een veilige plaats te bieden waar mensen over hun leven kunnen praten, en de liefde van God en anderen kunnen ontvangen. We doen dit door gebed, het aanbieden van diepgaande discipelschapscursussen, het trainen en toerusten van kerkelijke leiders, en door partnerschappen aan te gaan met kerken en denominaties. Journey Nederland is een christelijke non-profit organisatie. We zijn geregistreerd als een religieuze organisatie (KvK nummer 84603143).
Journey Nederland is niet aan één bepaalde christelijke denominatie verbonden. We werken samen met verschillende denominaties en plaatselijke kerken.
We helpen volwassenen met heel verschillende achtergronden. Vaak komen mensen naar Journey met gebieden in hun leven waarover ze aanzienlijke schaamte ervaren. Het kan gaan over seksueel misbruik, diverse vormen van verslaving, een probleem om met woede om te gaan, een laag zelfbeeld, seksuele identiteit en echtscheiding. Ons belangrijkste doel is om mensen te helpen hun geestelijk leven te verdiepen.
Hoewel we gebruik maken van inzichten uit de psychologie en hulpverlening, is een Journey in de eerste plaats een pastorale bediening die zich richt op christelijke gemeenschap en gebed. We zijn een grass roots bediening die gefaciliteerd wordt door plaatselijke kerken en geleid wordt door getrainde vrijwilligers. We bieden geen geestelijke gezondheidszorg, individuele begeleiding, psychotherapie of groepstherapie.
We streven ernaar om geestelijk herstel in het leven van de deelnemers te bevorderen. We zien geestelijk herstel als het proces waarbij we God dieper leren kennen als onze Vader, Jezus als onze broer, en de Heilige Geest als onze trooster. Door in Zijn tegenwoordigheid te zijn kan Hij ons veranderen en herstellen in de gebieden waar we noden of behoeften hebben, verwond zijn of pijn ervaren.

Geestelijk herstel houdt ook in dat verwrongen beelden over onszelf, en over wie God is, vervangen worden door waarachtige beelden. Het betekent dat we een open houding naar God ontwikkelen en onze gevoelens aan Hem tonen, zodat we opnieuw bekrachtigd worden door de kracht van de Geest Die in ons woont.

Geestelijk herstel gaat bovenal over ons hersteld vermogen om God te kennen, en in relatie met Hem te leven. Dit biedt ons geen garantie dat alles in ons leven weer helemaal goed komt, of dat we geen last meer hebben van de gevolgen van verwonding of zonde in ons leven. Maar het betekent dat we om kunnen gaan met de worstelingen en uitdagingen in ons leven - vanuit een nieuwe positie van kracht, zekerheid en hoop.
Ons perspectief op relaties en seksualiteit is geworteld in de Christelijke traditie. We kijken daarbij allereerst naar de Bijbel voor onze overtuigingen, waarden en ethiek. We onderschrijven een orthodox Christelijke opvatting over seksualiteit, inclusief Gods plan voor seksuele relaties tussen een man en een vrouw binnen het huwelijksverbond.
Nee. Onze inkomsten komen uitsluitend van de bijdragen voor cursussen, toerusting/training en bijdragen van individuen en kerken die onze missie steunen.