Skip to content

Gebed en gemeenschap

Journey Nederland

Het is niet iets waar we graag over praten. We zitten op zondagmorgen in de kerk, of doen mee aan een Bijbelstudie, en zien dan mensen die helemaal opgaan in aanbidding of gebed. Maar we merken dat we eigenlijk niet dezelfde ervaring hebben. Anderen lijken met God in verbinding te staan, maar dat is bij mij niet zo. Soms voelt dat alsof we hier van buitenaf naar kijken. We hebben het idee dat een bruisend geestelijk leven wel mogelijk is, maar dat het voor anderen is. God spreekt met anderen, maar niet met mij. 

Dit idee van een waarnemer te zijn kan ons het gevoel geven dat we ergens in tekort schieten – dat we slechte christenen zijn, of dat we gewoon niet zo geestelijk zijn. We kunnen gaan denken dat er iets mis is met ons. Dit gevoel kan tot heel wat problemen in ons leven leiden. We kunnen cynisch worden over ons geloof, en ons afvragen of het eigenlijk wel mogelijk is om met God verbonden te zijn. Of we gaan rationaliseren wat het betekent om christen te zijn –  we voeden ons hoofd, terwijl ons hart tekort krijgt.

Door de generaties heen hebben christelijke denkers geschreven over allerlei manieren om met God verbonden te zijn. Deze geestelijke oefeningen, die geworteld zijn in de Bijbel, hebben de mensen die God willen volgen geholpen om een relatie met God te hebben zoals Hij die met ons wil.
Journey gebruikt een aantal van deze manieren, maar er zijn twee waarvan we gemerkt hebben dat die erg krachtig zijn, en waarmee we werken in onze cursussen.

De gemeenschap

Vaak denken christenen dat “in gemeenschap zijn” gaat over het naar de kerk gaan op zondagmorgen. Zolang we maar een keer per week in de dienst zijn geweest, zit het wat “de gemeenschap” betreft wel goed. Maar we weten allemaal dat het makkelijk is om op zondagmorgen naar de kerk te gaan, zonder dat we echt met iemand hebben gesproken op een diepe of betekenisvolle manier. Dit is niet waar de Bijbel het over heeft wanneer er over de gemeente wordt gesproken.

Jacobus 5:16 zegt Daarom: beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. De gemeenschap zou een plek moeten zijn waar we kunnen praten over de dingen die het moeilijkst voor ons zijn – onze zonden! Wanneer we in staat zijn om te praten over de gebieden in ons leven die ons vasthouden in schaamte, waar we ons heel ongemakkelijk bij voelen, dan zijn we in staat te weten hoe God ons vergeeft en dat Hij in die gebieden bij ons wil zijn. Veel van ons hebben dingen waar we ons zorgen overmaken. En we denken dat, als we daar eerlijk over zijn, anderen niets meer met ons te maken willen hebben.  Maar als we eerlijk zijn over de dingen waar we ons voor schamen bij mensen die we kunnen vertrouwen,, dan gaan we vrijheid vinden van die schaamte, en gaan we liefde en steun krijgen van de mensen van God. 

Journey Nederland

Gebed – ruimte maken voor Jezus

Als we erg druk zijn, en gauw afgeleid, kan dat een belemmering zijn om de ruimte te creëren voor een echte relatie met God. In Journey streven we ernaar om een plek met veiligheid en rust te creëren, die ons in staat stelt om met God te praten. In Exodus zien we dat Mozes in staat was om rechtstreeks met God te spreken, zoals je met een vriend zou praten. Stel je voor dat je een vriend ontmoet, en dat je gedurende het hele gesprek op je telefoon kijkt, of steeds maar aan het woord bent. Je geeft je vriend dan geen enkele kans om iets te zeggen – dat is dus geen echte vriendschap.

Journey biedt een plek waar mensen vanuit hun hart met God kunnen spreken – niet alleen maar de goede, theologisch correcte gebeden, maar ook de echte, eerlijke worstelingen en teleurstellingen die we hebben. We geven ruimte om niet alleen aan God te zeggen wat we denken, maar ook wat we voelen. We geven Jezus dan de gelegenheid om tegen ons te zeggen wat Híj wil. We laten ruimte voor stilte en luisteren, om ons gelegenheid te geven om van Hem te leren.

Door gebruik te maken van de gemeenschap en van gebed hebben we gemerkt dat mensen veranderingen gaan zien in hun geestelijk leven.  Het geweldige hieraan is dat je niet naar Journey hoeft te (blijven) komen – je kunt overal mensen vinden om je hierbij te helpen!